Aardenburg

Aardenburg (West-Vlaams: Aerenburg) is een stad in het westelijke deel van Zeeuws-Vlaanderen, behorend tot de gemeente Sluis.
Het is tevens de oudste stad van Zeeland en heeft al heel lang stadsrechten. Aardenburg heeft ongeveer 2400 inwoners.

Het is een van de oudste nederzettingen van Nederland en was al in de Romeinse tijd bewoond.

Er zijn een aantal fundamenten van huizen uit die tijd aangetroffen, daarnaast zijn er diverse andere archeologische vondsten gedaan. Ook heeft Aardenburg een Castellum gehad voor de kustbewaking van de grenzen van het Romeinse Rijk, met de benaming ‘Castellum Rodanum’.

Aardenburg herbergt een aantal bezienswaardige gevels en gebouwen, waarvan de Sint-Baafskerk de voornaamste is; deze kerk is in Nederland het meest complete voorbeeld van een kerk in de stijl van de Scheldegotiek.

Het stadje was vroeger een vestingstad; er zijn nog delen van stadswallen en een stadspoort(de Westpoort) te vinden.

Regionaal wordt Aardenburg ook wel kikkerstad genoemd. Deze naam is afkomstig van het groene uniform in het begin van 1900 van de plaatselijke fanfare. De inwoners van Aardenburg hebben de naam kikkers als geuzennaam aangenomen en het Kaaiplein wordt zelfs gesierd door een kikkerfontein.

fundering wp34d3072f_0f kerk